Prof. Wiesław Konopka powołany na konsultanta wojewódzkiego

Wojewoda Łódzki powołał prof. dr hab. n. med. Wiesława Konopkę na konsultanta wojewódzkiego ds. audiologii i foniatrii. To kolejna kadencja profesora na tym stanowisku.

Prof. Konopka jest Kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. PrzewodniczącyPolskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów, członek Rady Naukowej czasopisma „Otorynolaryngologia i Nowa Audiofonologia” oraz redaktor tematyczny działu audiologia i foniatria „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego”. Kieruje programem leczenia głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych oraz implantów zakotwiczonych w kości BAHA w Klinice Otolaryngologii ICZMP.Pełni obowiązki Przewodniczącego Zespołu Ekspertów w dziedzinie audiologii i foniatrii CMKP. Jest autorem i współautorem 273 prac naukowych oraz rozdziałów w książkach i podręcznikach z dziedziny otolaryngologii,  audiologii i foniatrii.

Gratulujemy Panie Profesorze!