Prof. Krzysztof Zeman powołany na konsultanta wojewódzkiego

Prof. Krzysztof Zeman, kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Konsultanta ds. immunologii klinicznej. Nominację wręczył mu wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. To kolejna kadencja prof. Zemana na tym stanowisku. Piastuje je od 2007 roku

Prof. Zeman jest lekarzem naczelnym Pionu Pediatrycznego Instytutu CZMP. Był rektorem Wojskowej Akademii Medycznej i prorektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główne zainteresowania naukowe: diagnostyka i terapia zaburzeń odporności u dzieci. Hobby: turystyka i fotografia.

Gratulujemy Panie Profesorze!