Rzecznik Praw Pacjenta w ICZMP

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zacieśnia współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta. W piątek 22.11 prof. Maciej Banach, Dyrektor ICZMP podpisał z p. Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta porozumienie o współpracy w zakresie przestrzegania i ochrony praw pacjenta.

„Zachodzące na przestrzeni lat zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym w zakresie praw pacjenta, sprawiają, że podmioty lecznicze mierzą się z nowymi wyzwaniami. Nadto, wzrost świadomości prawnej społeczeństwa powoduje, że pacjenci mają coraz większą wiedzę na temat swoich uprawnień i oczekują od personelu medycznego nie tylko udzielania profesjonalnych i zgodnych z aktualną wiedzą medyczną świadczeń zdrowotnych, ale także poszanowania pozostałych praw pacjenta” – czytamy we wstępie do dokumentu.

Na czym będzie polegała współpraca między sygnatariuszami porozumienia?

– Po pierwsze, chcemy zdiagnozować problemy, które występują w placówkach ochrony zdrowia – mówił w trakcie konferencji prasowej Bartłomiej Chmielowiec. – Po drugie, chcemy się zastanowić nad obszarami wymagającymi poprawy i zorganizować szkolenia dla personelu medycznego. Zastanowimy się również, jak kierować edukację do pacjentów. Nie tylko odnośnie ich praw, ale również współodpowiedzialności za proces leczenia.

Sygnatariusze podkreślają, że dokument jest ważny dla nich i ich instytucji. – Bardzo się z tej umowy cieszę – zapewnia prof. Maciej Banach. – Jest niezwykle istotna dla naszych Pacjentów i Instytutu. Obiecuję, że z naszej strony będzie jak najlepiej realizowana.

– Rzecznik praw pacjenta nie jest od tego, by reagować, gdy występują nieprawidłowości – dodał Chmielowiec . – Powinien także podejmować działania z placówkami medycznymi, aby takie nieprawidłowości nie występowały. Abyśmy wszystkie nieprawidłowości niwelowali. Aby nie było błędów na styku pacjent-personel medyczny. Aby wszystkie kwestie związane z jakością były realizowane w placówce medycznej. Głęboko wierzę, że wspólnie będziemy mogli nasz projekt zrealizować.