Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

18 grudnia, podczas ostatniego w bieżącym roku uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, jej przewodniczący – prof. Andrzej Lewiński wraz z dr Ewą Kalinką, dyrektor Instytutu ds. lecznictwa wręczyli dyplomy naukowcom, którym w 2019 nadano stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego.

– Chciałbym, aby słowa ślubowania doktorskiego spełniły się w Państwa życiu – mówił prof. Lewiński. – Ja ze swojego najbardziej pamiętam, jak byłem promowany na stopień doktora habilitowanego. To była największa uroczystość. Byłem z tego awansu niezwykle dumny.

Podczas uroczystości dyplomy otrzymali:

Habilitacje

Sebastian Góreczny

„Zastosowanie obrazowania trójwymiarowego do nawigacji zabiegów cewnikowania serca u pacjentów z wrodzonymi wadami serca.”

Mariusz Grzesiak

„Analiza bezpieczeństwa terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym za pomocą oceny poziomu stresu oksydacyjnego oraz ultrasonograficznego badania krążenia matczyno- płodowego.”

Józef Mierzwiński

„Zastosowanie i rozwój nowoczesnych technologii medycznych i technik chirurgicznych w diagnostyce i leczeniu niedosłuchu.”

Magdalena Stasiak

„Zastosowanie nowych metod w diagnostyce zmian ogniskowych pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego w tarczycy.”

Konrad Szosland

„Insulinooporność jako zjawisko wszechobecne w patofizjologii człowieka.”

Waldemar Mieczysław Wierzba

„Wieloaspektowość problemów zdrowotnych współistniejących z cukrzycą w populacji polskiej.”

Doktoraty

Joanna Natalia Braszczyńska

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn

„Badanie nad znaczeniem żywienia pozajelitowego u chorych z zespołem krótkiego jelita.” Praca wyróżniona

Włodzimierz Janiszewski

Promotor: prof. nadzw. UM w Łodzi  dr hab. n. med. Waldemar Machała

„Ocena podjętych czynności oraz wyników leczenia przedszpitalnego podjetego przez zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.”

Łukasz Bogdan Janas

Promotor: Dr hab. n. med. Marek Nowak

„Porównanie użyteczności algorytmu ROMA, indeksu złośliwości guza (RMI) i subiektywnej oceny ultrasonograficznej w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika.” Praca wyróżniona

Paulina Elżbieta Kordjalik

Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

„Analiza wybranych danych z Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodu z lat 2004-2017.”

Wojciech Grzegorz Małecki

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski, prof. nadzw. UM w Łodzi

„Ocena ekspresji wybranych mikroRNA z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, wirusowym zapaleniem wątroby typu C oraz z rakiem wątrobowokomórkowym.”

JanuszŁawiński

Promotor: Dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski

„Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych na kamicę odlewową nerek poddanych zabiegowi przezskórnej nefrolitotrypsji PCNL w materiale własnym.”

Justyna Płusajska

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

„Ocena występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych o cukrzycy typu 2 u kobiet z zespołempolicystycznych jajników.” Praca wyróżniona

Joanna Irena Woźny

Promotor: Dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski

„Analiza wybranych mi-RNA, polimorfizmu sekwencji nukleotydowej występujących w genie IL28 oraz stężenia IL-29 B jako rokownicze markery leczenia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.” Praca wyróżniona

Świątnicki Wojciech

Promotor: Dr hab. n. med. Emilia Nowosławska

„Zastosowanie zjawiska fluorescencji z wykorzystaniem fluoresceiny sodowej w leczeniu operacyjnym tętniaków wewnątrzczaszkowych.”

Tomasz Wojciech Szaflik

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło
„Rola ekspresji genu ESR2 oraz CYP19A1 u kobiet z endometriozą.”

Krzysztof Adam Pogoda

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

„Ocena wyników przezpochwowego wycięcia niewypadającej macicy u pacjentek operowanych z przyczyn nieonkologicznych.”