Środki bezpieczeństwa z związku zagrożeniem koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki podejmuje działania, które mają na celu ochronę pacjentów i personelu.

 • Zgodnie z decyzją administracyjną wojewody od czwartku (12 marca) wypisujemy wszystkich hospitalizowanych, których stan kliniczny na to pozwala.
 • Do dnia 16 marca 2020 wstrzymaliśmy wszystkie przyjęcia planowe ze wskazań innych niż wymagających bezzwłocznego leczenia.
 • Wprowadziliśmy zakaz odwiedzin osób dorosłych i możliwość odwiedzin tylko jednego opiekuna osób niepełnoletnich.
 • Odwołaliśmy porody rodzinne.
 • Tam gdzie to możliwe wygrodziliśmy strefy, w których przebywać mogą jedynie pacjenci hospitalizowani i personel.
 • Wprowadzono zakaz wstępu dla osób reprezentujące podmioty zewnętrzne (przedstawiciele firm itd). Zamknięto punkty handlowo-usługowe inne niż spożywcze i apteki.
 • Wprowadzono bariery architektoniczne, pozwalające na ścisłą kontrolę osób przebywających w określonych obszarach ICZMP.
 • Wydano instrukcje postępowania w przypadku pojawienia się pacjenta z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
 • Monitorujemy personel po urlopach zagranicznych, konsultując możliwość powrotu do pracy z Sanepidem.
 • Codziennie szkolimy personel w zakresie obowiązujących zasad medycznych, epidemiologicznych i administracyjnych
 • Codziennie monitorujemy liczbę pobranych próbek na obecność COVID-19  i liczbę zabezpieczeń jednorazowych (maski, fartuchy, rękawiczki).
 • Na razie wizyty w poradniach odbywają się bez zmian, ale wszystkie możliwe medycznie będziemy starali się konwertować w wizyty zdalne