Dr Ewa Starostecka konsultantem wojewódzkim

Wojewoda łódzki Tobiasz Adam Bocheński podpisał akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Otrzymała go dr n. med. Ewa Starostecka z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. To już druga kadencja pani doktor na tym stanowisku.

Zwykle akt powołania na stanowisko wojewódzkiego konsultanta medycznego wojewoda, lub któryś z jego zastępców wręcza osobiście. Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie uroczystości. Pani dr Starostecka dokument dostała listem poleconym.

Dr Ewa Starostecka jest koordynatorem Regionalnego Centrum Chorób Rzadkich, działającego w ICZMP. Jest starszym asystentem w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Autorka wielu prac naukowych dotyczących chorób metabolicznych. Napisała także poradnik dotyczący prawidłowego żywienia dla pacjentów z fenyloketonurią.

Wolny czas poświęca turystyce rowerowej i pielęgnowaniu ogrodu – najbardziej dumna jest z pięknej magnolii.