Rekrutacja do Badania Klinicznego – Klinika Onkologii

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane  badanie 3 fazy porównujące nirolumab z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i hormonoterapią adjuwantową u chorych wysokiego ryzyka z  rakiem piersi z pozytywną ekspresją receptora estrogenowego (ER+) i negatywną ekspresją receptora HER-2 (HER-2 -).