Nagrody za osiągnięcia naukowe

Prof. Maciej Banach, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wręczył dyplomy za wybitne osiągnięcia naukowe. Premią Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” za wybitne osiągnięcia naukowe wyróżnieni zostali:

PREMIA I STOPNIA

Za cykl publikacji nt. „Zmienności anatomiczne w obrębie stawu ramiennego”

 • Dr n. med. Michał Podgórski
 • Dr hab. n. med. Piotr Grzelak – prof. ICZMP
 • Lek. Maciej Łukaszewski

PREMIA I STOPNIA

Za cykl publikacji nt. „Nowe osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu podostrego zapalenia tarczycy”

 • Dr hab. n. med. Magdalena Stasiak

PREMIA I STOPNIA

Za publikację pt. „Copy number variation landscape of congenital anomalies of the kidney and urinary tract”

 • Prof. dr n. med. Marcin Tkaczyk
 • Lek. Anna Krakowska

PREMIA II STOPNIA

Za cykl publikacji nt. „Rola stresu oksydacyjnego oraz makro i mikroelementów w patogenezie porodu przedwczesnego”

 • Dr hab. n. med. Mariusz Grzesiak – prof. ICZMP
 • Dr n. biol. Zuzanna Gaj

PREMIA II STOPNIA

Za cykl publikacji nt. „Fetologia – diagnostyka i terapia płodu”

 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
 • Dr n. med. Magdalena Litwińska

PREMIA III STOPNIA

Za cykl publikacji nt. „Genetyczne i epigenetyczne aspekty migreny”

 • Dr n. med. Michał Fila

PREMIA III STOPNIA

Za cykl publikacji nt. ”Wykorzystanie metod trójwymiarowego obrazowania do nawigacji zabiegów interwencyjnych u pacjentów z wrodzonymi wadami układu sercowo-naczyniowego”

 • Dr hab. n. med. Sebastian Góreczny
 • Dr n. med. Paweł Dryżek
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura

 PREMIA III STOPNIA

Za publikację pt: „The black swan: Unique coronary arterial anatomy observed in a patient with transposition.”

 • Dr n. med. Krzysztof Michalak
 • Dr n. med. Maciej Moll

 PREMIA III STOPNIA

Za publikację pt. „Chip-Based Digital PCR Approach Provides A Sensitive and Cost-Effective Single-Day Screening Tool for Common Fetal Aneuploidies—A Proof of Concept Study”

 • Mgr Anna Nykel
 • Dr n. med. Agnieszka Gach

 PREMIA III STOPNIA

Za cykl publikacji dotyczących badań molekularnych w nowotworach piersi, jajnika i szyjki macicy

 • Dr hab. n. med. Beata Smolarz – prof. ICZMP
 • Dr hab. n. med.,prof. ICZMP Hanna Romanowicz – prof. ICZMP

 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.