Awards for scientific achievements

Prof. Maciej Banach, the President of Polish Mother’s Memorial Hospiral – Research Institute handed in diplomas for outstanding scientific achievements. The award was granted to:

FIRST DEGREE AWARD

 For the publication series:  “Zmienności anatomiczne w obrębie stawu ramiennego”

 • Michał Podgórski, MD, PhD
 • Piotr Grzelak, MD, PhD, prof. PMMH-RI
 • Maciej Łukaszewski, MD

 

FIRST DEGREE AWARD

 For the publication series: “Nowe osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu podostrego zapalenia tarczycy”

 • Magdalena Stasiak, MD, PhD

 

FIRST DEGREE AWARD

 For the publication: “Copy number variation landscape of congenital anomalies of the kidney and urinary tract”

 • Marcin Tkaczyk, MD, PhD
 • Anna Krakowska, MD

 

 

SECOND DEGREE AWARD

 For the publication series: “Rola stresu oksydacyjnego oraz makro i mikroelementów w patogenezie porodu przedwczesnego”

 • Mariusz Grzesiak, MD, PhD, PMMH-RI
 • Zuzanna Gaj, PhD

 

SECOND DEGREE AWARD

 For the publication series: “Fetologia – diagnostyka i terapia płodu”

 • Krzysztof Szaflik, MD, PhD
 • Magdalena Litwińska, MD, PhD

 

 

THIRD DEGREE AWARD

For the publication series: “Genetyczne i epigenetyczne aspekty migreny”

 • Michał Fila, MD, PhD

 

THIRD DEGREE AWARD

For the publication series: “Wykorzystanie metod trójwymiarowego obrazowania do nawigacji zabiegów interwencyjnych u pacjentów z wrodzonymi wadami układu sercowo-naczyniowego”

 • Sebastian Góreczny, MD, PhD
 • Paweł Dryżek, MD, PhD
 • Tomasz Moszura, MD, PhD

 

THIRD DEGREE AWARD

 For the publication: “The black swan: Unique coronary arterial anatomy observed in a patient with transposition.”

 • Krzysztof Michalak, MD, PhD
 • Maciej Moll, MD, PhD

 

THIRD DEGREE AWARD

 For the publication: “Chip-Based Digital PCR Approach Provides A Sensitive and Cost-Effective Single-Day Screening Tool for Common Fetal Aneuploidies—A Proof of Concept Study”

 • Anna Nykel, MA
 • Agnieszka Gach, MD, PhD

 

THIRD DEGREE AWARD

 For a series of publications on molecular tests in breast, ovarian and cervical cancer

 

 • Beata Smolarz, MD, PhD, prof. PMMH-RI
 • Hanna Romanowicz, MD, PhD, prof. PMMH-RI

 Congratulations to all grantees. We wish you all further success.