Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Otwarcie  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi zakończyła się wielka inwestycja. Dzięki środkom unijnym i wsparciu Ministerstwa Zdrowia zrealizowaliśmy zadanie „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.
Od kilku lat odział po oddziale odnawiamy Instytut. Ale nim pacjent dotrze do kliniki, musi przejść przez izbę przyjęć. Rocznie do ICZMP trafia 20 tys. dzieci.

– Chcieliśmy, aby jak najlepiej zapamiętały pierwszy kontakt ze szpitalem – mówi prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP. – Dlatego postanowiliśmy stworzyć Szpitalny Oddział Ratunkowy na miarę XXI wieku.

Inwestycja rozpoczęła się ponad dwa lata temu – w czerwcu 2018 roku. Przez ten czas wykonaliśmy gigantyczną pracę.

Dzięki inwestycji budynek B6, w którym wcześniej działała izba przyjęć przeszedł gruntowny remont. Powstał w nim szpitalny oddział ratunkowy (SOR), podzielony na 8 stref:

  • Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
  • Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
  • Obszar resuscytacyjno-zabiegowy;
  • Obszar wstępnej intensywnej terapii
  • Obszar terapii natychmiastowej
  • Obszar obserwacji
  • Obszar konsultacji
  • Obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego pediatrycznego
  • Obszar zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Wnętrze SOR zaprojektowano i wykonano zgodnie z najnowszymi standardami, by było jak najbardziej przyjazne dla małych pacjentów. Na ścianach są „ocieplające” wnętrze grafiki ze zwierzętami. Kolory ścian odpowiadają charakterowi danej strefy. Np. część resuscytacyjno-zabiegowa została pomalowana na czerwono, a rejestracja na niebiesko.
Nad wejściem do pawilonu powstało najnowocześniejsze w makroregionie lądowisko dla śmigłowców. Dzięki lokalizacji na dachu możliwy jest bezpośredni transport pacjenta ze śmigłowca na oddział szpitalny.

W ramach inwestycji kupiliśmy sprzęt medyczny za 4 707 727,61 PLN. Na SOR trafiły m.in.: analizator parametrów krytycznych, aparaty do znieczulenia, defibrylatory, stoły zabiegowo-operacyjne.

Projekt „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału” zrealizowany został w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 33 079 566,97 PLN

Dofinansowanie: 28 465 484,59 PLN , w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( wkład UE) 85% : 24 195 661,90 PLN

Wkład z budżetu państwa dotacja celowa 15% : 4 269 822,69 PLN

Wykonano roboty budowalne o wartości ponad 28 mln. PLN.