10 mln na opracowanie nowego urządzenia diagnostycznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało blisko 10 mln zł na projekt, dzięki któremu powstanie urządzenie pozwalające na uniknięcie bardzo nieprzyjemnego badania.

Projekt pod tytułem: System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej będzie realizowany w konsorcjum z Politechniką Łódzką i firmą Netrix. 

Jego celem jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej systemu bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dróg moczowych u dzieci za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej oraz ultradźwiękowej. Będą to specjalne, diagnostyczne majtki wyposażone w szereg czujników. Po ich nałożeniu przez kilka godzin będzie poddawana analizie czynność dróg moczowych pacjenta.  Majtki pozwolą na uniknięcie skrajnie nieprzyjemnego badania urodynamicznego, które wiąże się m.in. z wprowadzeniem cewnika do pęcherza.

Zaburzenia dróg moczowych są częstym problemem, z którym mierzą się pediatrzy. Szacuje się, że mogą dotyczyć ponad 20 % dzieci w wieku do 5 lat i do 2-4 % nastolatków. Zaburzenia funkcjonalne mogą towarzyszyć wielu wadom układu moczowego, zaparciom, wadom ośrodkowego układu nerwowego (rozszczep kręgosłupa, porażenie mózgowe), przy czym znaczna liczba dzieci może cierpieć tylko na zaburzenia czynnościowe. Brak nieinwazyjnych metod diagnostycznych funkcjonalnej i kompleksowej analizy stanu dróg moczowych zmniejsza prawdopodobieństwo poprawnej diagnozy i skutecznego leczenia, może również zwiększać liczbę dzieci leczonych bez wyraźnego problemu klinicznego.  – Mamy nadzieję, że nasz projekt pozwoli poprawę sytuacji, oraz objęcie diagnostyką i leczeniem pacjentów, u których nie wykonuje się badania urodynamicznego z uwagi na jego uciążliwość  – mówi prof. Marcin Tkaczyk z Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii.

Pierwsi pacjenci będą badani przy pomocy prototypowego zestawu za półtora roku. System będzie wykorzystywany w diagnostyce schorzeń wybranych grup dzieci z ustaloną dysfunkcją układu moczowego. Jeśli wszystko się powiedzie, diagnostyczne majtki powinny trafić do produkcji za trzy lata.

Partnerzy projektu:

  • Politechnika Łódzka – lider
  • NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
  •  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 Budżet projektu:

  • Całkowity budżet projektu: 11 373 211,20  zł
  • Budżet ICZMP: 3 503 855,88 zł