Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profilaktyka dla Zdrowia – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profilaktyka dla Zdrowia – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”.

 Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia regionalnej społeczności, poprzez wzięcie udziału w programie wczesnego wykrywania raka piersi. Kobiety będą miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, co znacznie zwiększy świadomość w tematyce nowotworowych chorób piersi, dodatkową możliwością będzie wykonanie badania mammograficznego. Program obejmuje również szkolenie kadry medycznej, co wpłynie na stan wiedzy z zakresu raka piersi.

 Wartość projektu: 401 953,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  343 615,75 zł