Nominacja profesorska

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu pani Elżbiecie Czkwianianc.

Pani Profesor to łodzianka, absolwentka XXIV LO. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, podjęła pracę w szpitalu w Łagiewnikach (obecnie Centrum Chorób Płuc). Związała się z działającą tam Kliniką Pediatrii Wojskowej Akademii Medycznej. W latach 90. podjęła pracę w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, którą kieruje od 2009 roku. Dziś to Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii.

Specjalistka pediatrii, gastroenterologii i gastroeneterologii dzieci. W 1992 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2007 doktora habilitowanego.

Na początku lat 90. była na stażu w nowojorskim The Long Island College Hospital Brooklyn.

Autorka i współautorka blisko 200 oryginalnych prac naukowych publikowanych po polsku i w językach obcych. Jak mówi, szybko się nuży jednym tematem, dlatego oprócz prac z zakresu gastroenterologii ma w dorobku publikacje dotyczące alergologii, niskorosłości, czy zaburzeń odżywiania u dzieci.

Ostatnio stworzyła Pracownię Naukowo-Badawczą Oceny Aktywności Disacharydaz Rąbka Szczoteczkowego Jelita Cienkiego.

Kocha wszystkie zwierzaki, ale najbardziej psy i koty. Odpoczywa na nartach. Najlepiej na alpejskich stokach.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor.