Profesorska nominacja

Do Instytutu przyszło pismo z Kancelarii Prezydenta RP. „Sz. P. dr hab. Marek Nowak, Postanowieniem z dnia 26 lutego nadaję panu tytuł profesora nauk medycznych i profesora nauk o zdrowiu”. Podpisano Andrzej Duda.

Prof. Nowak to absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1993 r.), od początku swej kariery związany z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Działalność naukową i szkolenie zawodowe rozpoczął w 1990 roku, w ramach Indywidualnego Toku Studiów realizowanego w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Centrum Zdrowia Matki Polki. W 1997 r. uzyskał specjalizację I stopnia, w 2000 r. specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 2013 r. z ginekologii onkologicznej. W 1997 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2011 r. tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Aktualnie jest Kierownikiem Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP w Łodzi.

Odbył kilkukrotne staże zawodowe w renomowanych klinikach zagranicznych (USA, Wielka Brytania). Prowadzi szkolenie lekarzy do specjalizacji, kursy doskonalące specjalistów oraz zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ma w swoim dorobku 6 rozdziałów w podręcznikach specjalistycznych oraz ponad 120 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe to różne aspekty ginekologii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem immunologii raka jajnika.

W wolnych chwilach jeździ na rowerze i na nartach, oraz gra na gitarze.