Rezygnacja dyrektora ICZMP

W dniu dzisiejszym (29.03.2021) prof. Maciej Banach złożył na ręce Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego rezygnację z funkcji dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rezygnacja została przyjęta. Prof. Banach kierował Instytutem przez ponad siedem lat.

Zgodnie z przepisami w przypadku odwołania dyrektora instytutu minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki określone w ustawie.