Prof. Iwona Maroszyńska pokieruje ICZMP

Prof. Iwona Maroszyńska została wyznaczona przez Ministra Zdrowia na p.o. Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Z Instytutem związana od początku jego działalności. Współorganizowała system opieki nad wcześniakami i noworodkami wymagającymi intensywnej terapii.

Początkowo pracowała na oddziale wcześniaków, później była kolejno asystentem, starszym asystentem, zastępcą ordynatora i p.o. kierownika Kliniki Neonatologii. Od 2008 r. kieruje Kliniką Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt.

W ICZMP została specjalistą I i II stopnia z pediatrii, oraz II stopnia z neonatologii, obroniła też pracę doktorską i pracę na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Była na licznych na stypendiach i stażach naukowych w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Klinika Intensywnej Terapii Noworodka, Presbyterian Hospital Columbia University Medical Center; Miami, Klinika Intensywnej Terapii Noworodka szpitala Uniwersyteckiego Jefferson Memorial Hospital) i we Francji (Klinika Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego w Paryżu L’Hopital Univerisitaire Paris-Sud Antoine-Béclère Clamart; Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego w Paryżu L’Hopital Univerisitaire Paris-Sud Antoine-Béclère – Clamart).

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Współorganizowała system transportu medycznego dla noworodków w Łódzkiem. W Łodzi dyżuruje karetka neonatologiczna, która transportuje ze szpitali w regionie dzieci wymagające pomocy w ośrodkach neonatologicznych o najwyższym stopniu referencyjności. Praca karetki jest koordynowana przez zespół Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków ICZMP.

Klinika prof. Maroszyńskiej jako pierwsza w Polsce wdrożyła i prowadzi terapię ECMO w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków i niemowląt.