Nominacja profesorska

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia Prezydent Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Maciejowi Słodkiemu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. Słodki działalność naukową prowadzi w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie pracuje jako asystent w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej, jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2017–2021. Od 2016 roku jest również rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (obecny Uniwersytet Medyczny w Łodzi), w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim. Ma dwie specjalizacje: z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 roku, a doktora habilitowanego w 2013 r. Monografia z kardiologii prenatalnej, będąca podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego, została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu ultrasonografii w latach 2012–2014.

Autor licznych publikacji (IF>60) oraz recenzent w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym m.in. w Waszyngtonie, Rzymie, Giessen, Sao Paulo. W latach 2017–2018 był członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia do spraw opracowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Laureat II edycji konkursu Supertalenty w Medycynie. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej. W roku 2010 pomagał współtworzyć czasopismo naukowe Prenatal Cardiology i aktualnie jest jego redaktorem naczelnym.

Prywatnie ojciec trójki dzieci i triathlonista, zdobywał medale na Mistrzostwach Polski Lekarzy w triatlonie, ukończył również w Kopenhadze koronny dystans Ironman.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.