Wybory do rady Naukowej ICZMP – kadencja 2021-2025

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2021 r. odbędą się wybory do Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” na kadencję 2021-2025 Wszyscy Pracownicy ICZMP są uprawnieni do głosowania.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w wyborach w w/w dniu. Proszę o zapoznanie się z Harmonogramem Wyborów oraz Oświadczeniem dla kandydatów

Szczegółowe informacje oraz Regulaminy Wyborów dostępne są w Zarządzeniach Dyrektora: nr 18/2021 oraz nr 26/2021

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wszystkich Pracowników. 

Harmonogram Wyborów do Rady Naukowej 2021-2025 – obwieszczenie I 04.2021
Oświadczenie kandydata do RN 2021-2025