Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2021

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2020 roku:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie;
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są m.in. dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2021 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace