ZP/116/2014

Usługa serwisowa sprzętu medycznego dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: