ZP/87/2014

Usługa polegająca na wykonywaniu naprawy pomp infuzyjnych (Pakiet 1-10), diagnostyki i naprawy pomp infuzyjnych (Pakiet 11) oraz zakup pakietu 396 roboczogodzin serwisowych aparatury medycznej w określonym zakresie (Pakiet 12) dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: