ZP/123/2014

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań ogólnych moczu i oceny elementów upostaciowanych moczu wraz z dzierżawą systemu analitycznego i czytników testów paskowych dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP – Chemia Kliniczna

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: