ZP/117/2014

Dostawa obłożeń szpitalnych jednorazowych oraz materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: