ZP/126/2014

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP – Mikrobiologia

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: