ZP/133/2014

Dostawa wraz z montażem wyposażenia niezbędnego do usunięcia skutków awarii rezonansu magnetycznego Achieva 3.0 T firmy Philips dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: