ZP/115/2014

Dostawa odczynników, krwinek, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej (wraz z dzierżawą analizatora, systemu back up oraz systemu informatycznego) dla Samodzielnej Sekcji Serologii Transfuzjologicznej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: