ZP/132/2014

Dostawa odczynników, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów do wykonania badań parametrów krytycznych dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: