ZP/057/2014

Usługa wykonania okresowych pomiarów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji w Instytucie CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: