ZP/127/2014

Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: