ZP/6/2014

Dostawa implantów neurochirurgicznych – zestawy implantów do korekcji wad kręgosłupa u dzieci dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: