ZP/118/2014

Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów aparatów USG wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: