Projekty infrastrukturalne realizowane w Instytucie „CZMP”

 

 

 

 

Na tej stronie mogą się Państwo zapoznać z realizowanymi przez Instytut CZMP projektami finansowanymi ze środków unijnych i programów pomocowych.


 

 


ZAKOŃCZONE

  • Projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-008/12 Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Projekt WND-RPLD.02.07.00-00-022/11 – Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

  • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-063/08 – Remont Bloku Operacyjnego „A” Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

  • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-062/08 – Zwiększenie dostępności i jakości diagnostycznych świadczeń zdrowotnych przez doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

  • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-060/08 – Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

  • PL0047 – System internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

  • PL0474 – Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  • PL0270 -Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

data ostatniej aktualizacji 27.03.2014