ZP/136/2014

Dostawa maszyny do krążenia pozaustrojowego (tzw. płuco-serca) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, urządzenia grzewczo-chłodzacego (heater-cooler) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz urządzania do oksygenacji pozaustrojowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: