Szkolenia

Dział Informacji Naukowej i Badawczej

  • Akredytacja komórek organizacyjnych Instytutu CZMP
  • Prowadzenie zagadnień związanych ze szkoleniami specjalizacyjnymi w Instytucie
  • Zgłoszenia, skierowania na staże kierunkowe w ramach specjalizacji,
  • Zgłoszenia na kursy obowiązkowe do specjalizacji

Kierownik – Małgorzata Arent
tel. 42271-1607
e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl