ZP/062/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do neuroendoskopu WENTRIKULOSKOPU MINOP firmy Aesculap Chifa, neuroendoskopu pediatrycznego PAEDI SCOPE firmy Aesculap Chifa oraz endoskopu GIF-160XP firmy Olympus dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: