ZP/11/2014

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań koagulologicznych oraz biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Odpowiedzi:

Rozstrzygnięcie: