ZP/135/2014

Dostawa aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – tomografu komputerowego dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: