ZP/137/2014

Dostawa aparatury medycznej w związku z planowanym utworzeniem nowych pracowni w ramach restrukturyzacji Instytutu CZMP w 2014 roku – aparat do zamrażania ciekłym azotem obszaru uznanego za margines tkankowy w trakcie wycięcia zmienionej nowotworowo tkanki, bądź do autoprzeszczepów zainfekowanego materiału kostnego

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: