ZP/139/2014

Dostawa igieł chiba, introducerów (zestawów wprowadzających do terapii płodu) oraz wiązek laserowych do fetoskopii dla Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i  Terapii Płodu Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: