ZP/144/2014

Dostawa zestawów do przezskórnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego dla Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Instytutu „CZMP”.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: