ZP/5/2014

Dostawa urządzeń do terapii nerkowej w postaci: zestawów do dializy otrzewnowej ADO i CADO

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: