ZP/146/2014

Dostawa probówek morfologicznych na EDTA oraz probówek jednorazowych do odczynu COOMBS’A dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: