ZP/148/2014

Dostawa implantów neurochirurgicznych oraz zacisków resorbowalnych i tytanowych stosowanych w neurochiorurgii dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: