Zamówienia Publiczne 2015

 

2016.01.23 ZP/150/2015 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2015.12.23 ZP/191/2015 Usługa udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”
2015.12.23 ZP/165/2015 Prace naprawcze polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachów papą termozgrzewalną wraz z robotami dekarskimi w zakresie gwarantującym uzyskanie szczelności pokryć dachowych na wyznaczonych powierzchniach budynków: A, B, C5, C3, D4, B Instytutu CZMP
2015.12.23 ZP/178/2015 Dostawa utensyliów aptecznych dla Instytutu „CZMP”
2015.12.22 ZP/185/2015 Prace remontowo-budowlane niezbędne do wykonania, celem zrealizowania wymagań standardu akredytacyjnego „Zarządzanie środowiskiem opieki”. Budynek Szpitala Pediatrycznego B oraz Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi
2015.12.18 ZP/188/2015 Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych NFZ dla Instytutu „CZMP”
2015.12.16 ZP/187/2015 Dostawa produktów leczniczych na realizację programu – Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc – dla Instytutu CZMP
2015.12.16 ZP/67/2015 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2015.12.14 ZP/190/2015 Dostawa kolposkopu dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP” w Łodzi”
2015.12.14 ZP/189/2015 Dostawa endoskopowej diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową  – doposażenie Kliniki Gastroenterologii Instytutu „CZMP” w Łodzi”
2015.12.11 ZP/176/2015 Dostawa testów do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”
2015.12.11 ZP/186/2015 Prace remontowe w pomieszczeniach Działu Sprzedaży Usług Medycznych oraz w Gabinecie 62 w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Łodzi.
2015.12.10 ZP/168/2015 Robota budowlana mająca na celu utworzenie Pracowni Neuroelektrofizjologii wraz ze stanowiskiem oceny wysiłku fizycznego, Pracowni Onkologii Ginekologicznej wraz z wydzielonym pomieszczeniem do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych oraz Pracowni Genetyki Konstytucyjnej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015r.
2015.12.07 ZP/173/2015 Dostawa koszulek ochronnych jednokrotnego użytku do anorektalnego cewnika dla Instytutu „CZMP”
2015.12.04 ZP/184/2015 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi
2015.12.03 ZP/175/2015 Dostawa aparatury naukowo badawczej – sprzętu okulistycznego dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP” w Łodzi
2015.12.02 ZP/171/2015 Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury i produkcji aptecznej dla Instytutu „CZMP”
2015.11.30 ZP/179/2015 Dostawa aparatury badawczej dla Pracowni Neuroelektrofizjologii przy Klinice Neurologii Instytutu „CZMP” w Łodzi
2015.11.27 ZP/158/2015 Dostawa głowicy do aparatu USG, kolposkopu, pulsoksymetru oraz pompy infuzyjnej dla Klinik Instytutu „CZMP” w Łodzi”
2015.11.27 ZP/177/2015 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu CZMP
2015.11.27 ZP/155/2015 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2015.11.26 ZP/148/2015 Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytutu CZMP
2015.11.26 ZP/170/2015 Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla Instytutu „CZMP”
2015.11.26 ZP/136/2015 Dostawa sprzętu diagnostycznego do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego i pokarmowego dla Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu „CZMP” w Łodzi
2015.11.24 ZP/144/2015 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji oraz opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2015.11.24 ZP/107/2015 Dostawa termometrów i barometru dla Instytutu „CZMP”
2015.11.23 ZP/163/2015 Dostawa mleka i dietetycznego środka spożywczego w płynie specjalnego przeznaczenia – RTF dla Instytutu „CZMP”
2015.11.19 ZP/111/2015 Remont pomieszczeń w celu zwiększenia ilości stanowisk Intensywnej Terapii Medycznej z jednego do sześciu. Część A: pomieszczenia Intensywnej Terapii, Część B: pomieszczenia Sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2015.11.17 ZP/166/2015 Roboty budowlane związane z częściowym remontem nawierzchni przy wejściu głównym do budynku Szpitala Położniczo – Ginekologicznego A, ICZMP w Łodzi
2015.11.16 ZP/167/2015 Robota budowlana związana z wykonaniem remontu sieci hydrantowej p. poż, celem dostosowania obiektów ICZMP w Łodzi do najpilniejszych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej
2015.11.16 ZP/126/2015 Dostawa odczynników: do analizatora Light Cylcer 2.0,  do cytometru przepływowego Becton Dickinson, do standaryzacji ilościowych oznaczeń krwinek czerwonych oraz do badań immunologicznych dla CMDL Instytutu CZMP
2015.11.16 ZP/160/2015 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu „CZMP”
2015.11.12 ZP/162/2015 Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMP
2015.11.12 ZP/114/2015 Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla Instytutu „CZMP”
2015.11.12 ZP/139/2015 Dostawa wyposażenia niezbędnego do stworzenia scentralizowanej platformy umożliwiającej gromadzenie, sortowanie oraz przetwarzanie zróżnicowanych formatów danych dotyczących działalności naukowej Klinik i Zakładów ICZMP, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących nowotworów i wad rozwojowych – Platforma Informacji Naukowej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015 r. 
2015.11.10 ZP/157/2015 Usługa polegająca na wykonywaniu napraw i przeglądów aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” 
2015.11.10 ZP/159/2015 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, monochromatycznych, z pełną obsługą serwisową dla Instytutu „CZMP”
2015.11.03 ZP/142/2015 Dostawa testów do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”
2015.10.30 ZP/156/2015 Robota budowlana związana z wykonaniem remontu sieci hydrantowej p. poż, celem dostosowania obiektów ICZMP w Łodzi do najpilniejszych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2015.10.30 ZP/138/2015 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
2015.10.28 ZP/140/2015 Zakup zestawu do badań endoskopowych i czynnościowych przewodu pokarmowego dla Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pedriatrii Instytutu „CZMP”
2015.10.27 ZP/141/2015 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi
2015.10.27 ZP/143/2015 Dostawa rezonansu magnetycznego dla noworodków i niemowląt w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2015.10.23 ZP/153/2015 Robota budowlana polegająca na wymianie ośmiu dźwigów – A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A10 w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi
2015.10.23 ZP/154/2015 Adaptacja pomieszczeń i infrastruktury w zakresie niezbędnym do montażu, uruchomienia i funkcjonowania rezonansu magnetycznego dla noworodków i niemowląt w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2015.10.21 ZP/137/2015 Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury i produkcji aptecznej dla Instytutu „CZMP”
2015.10.20 ZP/132/2015 Dostawa wyposażenia dla Kliniki Neonatologii w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2015.10.19 ZP/135/2015 Dostawa serwera z doposażeniem macierzy dyskowej i oprogramowania aplikacyjnego w ramach decyzji MNiSW nr 6551/IA-LAN/2015 z dnia 27.04.2015r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na inwestycję pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu „CZMP” i wdrożenie interdyscyplinarnej platformy wad rozwojowych oraz chorób rzadkich”
2015.10.16 ZP/151/2015 Prace remontowo budowlane niezbędne do wykonania, celem zrealizowania wymagań standardu akredytacyjnego „Zarządzanie środowiskiem opieki”. Budynek Szpitala Pediatrycznego B, ICZMP w Łodzi
2015.10.15 ZP/133/2015 Robota budowlana polegająca na wymianie dwóch dźwigów – A7 i A9 w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi
2015.10.14 ZP/123/2015 Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMP
2015.10.09 ZP/134/2015 Robota budowlana mająca na celu utworzenie Pracowni Neuroelektrofizjologii wraz ze stanowiskiem oceny wysiłku fizycznego, Pracowni Onkologii Ginekologicznej wraz z wydzielonym pomieszczeniem do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych oraz Pracowni Genetyki Konstytucyjnej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015r.
2015.10.06 ZP/127/2015 Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu ”CZMP”
2015.10.05 ZP/131/2015 Robota budowlana mająca na celu utworzenie Działu Informacji Naukowej wraz z Platformą Informacji Naukowej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015 r
2015.09.30 ZP/104/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2015.09.28 ZP/128/2015 Usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
2015.09.28 ZP/119/2015 Dostawa implantów ortopedycznych – śródszpikowy gwóźdź teleskopowy dla Kliniki Ortopedii Instytutu CZMP
2015.09.25 ZP/87/2015 Usługa polegająca na wykonywaniu napraw i przeglądów aparatury medycznej dla Instytutu CZMP
2015.09.23 ZP/129/2015 Robota budowlana mająca na celu utworzenie Pracowni Neuroelektrofizjologii wraz ze stanowiskiem oceny wysiłku fizycznego, Pracowni Onkologii Ginekologicznej wraz z wydzielonym pomieszczeniem do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych oraz Pracowni Genetyki Konstytucyjnej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015r.
2015.09.23 ZP/122/2015 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
2015.09.22 ZP/125/2015 Dostawa gaśnic proszkowych i śniegowych, utylizacja starych gaśnic oraz przegląd i konserwacja gaśnic posiadanych przez Instytutu „CZMP”
2015.09.22 ZP/130/2015 Roboty budowlane związane z częściowym remontem nawierzchni przy wejściu głównym do budynku Szpitala Położniczo – Ginekologicznego A, ICZMP w Łodzi
2015.09.16 ZP/120/2015 Dostawa aparatury badawczej dla Pracowni Neuroelektrofizjologii przy Klinice Neurologii Instytutu „CZMP” powołanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015
2015.09.16 ZP/115/2015 Dostawa testów do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”
2015.09.16 ZP/124/2015 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2015.09.15 ZP/108/2015 Dostawa do urzadzenia do zaklejania preparatów szkiełkowych dla Instytutu CZMP.
2015.09.14 ZP/93/2015 Dostawa aparatury badawczej dla Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki Instytutu „CZMP” powołanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015
2015.09.11 ZP/121/2015 Prace remontowo budowlane niezbędne do wykonania, celem zrealizowania wymagań standardu akredytacyjnego „Zarządzanie środowiskiem opieki”. Budynek Szpitala Położniczo-Ginekologicznego A, ICZMP w Łodzi
2015.09.09 ZP/106/2015 Dostawa implantów neurochirurgicznych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu CZMP
2015.09.08 ZP/113/2015 Dostawa mleka i odżywek w płynie RTF dla Instytutu „CZMP”
2015.09.04 ZP/118/2015 Dostawa tonerów do drukarek dla Instytutu CZMP
2015.09.01 ZP/117/2015 Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury i produkcji aptecznej oraz alkoholu etylowego
2015.09.01 ZP/116/2015 Dostawa materiałów hydraulicznych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz materiałów do klimatyzacji dla Instytutu „CZMP”
2015.08.18 ZP/105/2015 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2015.08.18 ZP/101/2015
Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu CZMP.
2015.08.17 ZP/91/2015 Dostawa aparatury badawczej – zestawu mikrochirurgicznego w związku z planowanym utworzeniem pomieszczenia do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych w pracowni Onkologii Ginekologicznej przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej Instytutu „CZMP” powołanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015. 
2015.08.13 ZP/112/2015 Dostawa odczynników do badań diagnostycznych (surowica kontrolna) oraz odczynników do analizatora Light Cylcer 2.0 dla CMDL Instytutu CZMP
2015.08.12 ZP/102/2015 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – modernizację układu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania – dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”
2015.08.10 ZP/96/2015 Dostawa środków do utrzymania czystości, środków myjąco – dezynfekujących, kosmetyków środków do uzdatniania wody oraz artykułów pasmanteryjnych (nici lniane, gumy do KTG) dla Instytutu „CZMP”
2015.08.10 ZP/92/2015 Dostawa aparatury badawczej – w związku z doposażeniem pracowni przy Ośrodku Leczenia Wad Rozwojowych Płodu powołanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015
2015.08.10 ZP/99/2015 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
2015.08.10 ZP/97/2015 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – wymianę oświetlenia – dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”
2015.08.07 ZP/110/2015 Usługa wykonania 396 roboczogodzin serwisowych aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2015.08.07 ZP/81/2015 Dostawa materiałów wodno – kanalizacynych dla Instytutu „CZMP”
2015.07.30 ZP/94/2015 Prace naprawcze polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachów papą termozgrzewalną wraz z robotami dekarskimi w zakresie gwarantującym uzyskanie szczelności pokryć dachowych na wyznaczonychpowierzchniach budynków: A, B, C5, C3, D4 B Instytutu CZMP
2015.07.30 ZP/103/2015 Opracowanie Ekspertyzy Technicznej z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu mieszczących się przy ul. Paradnej 46, należących do  Instytutu „CZMP”, ul. Rzgowska 281/289
2015.07.29 ZP/100/2015 Usługa polegająca na wykonywaniu diagnostyki i naprawy pomp infuzyjnych wraz ze stacjami dokującymi dla Instytutu „CZMP”
2015.07.28 ZP/53/2015 Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą skorodowanych pionów i podejść wodno-kanalizacyjnych w związku z remontem Kliniki Neonatologii Instytutu „CZMP” w Łodzi
2015.07.28 ZP/90/2015 Dostawa aparatury naukowo-badawczej do oznaczeń materiału genetycznego DNA wirusa HPV oraz sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla Instytutu „CZMP”
2015.07.27 ZP/88/2015 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz termoizolację systemową ścian fundamentowych – dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”
2015.07.27 ZP/57/2015 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz  podłoży do hodowli i pasków do oznaczania MIC drobnoustrojów dla CMDL Instytutu CZMP
2015.07.24 ZP/95/2015 Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego NFZ dla Instytutu „CZMP”
2015.07.21 ZP/85/2015 Dostawa implantów chirurgicznych dla Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Instytutu CZMP
2015.07.20 ZP/83/2015 Dostawa implantów ortopedycznych – śródszpikowy gwóźdź teleskopowy dla Kliniki Ortopedii Instytutu CZMP
2015.07.17 ZP/89/2015 Usługa opracowania trzech programów funkcjonalno-użytkowych oraz projektu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015
2015.07.15 ZP/84/2015 Dostawa systemów do separacji komórek macierzystych dla Kliniki Ortopedii Instytutu CZMP
2015.07.10 ZP/86/2015 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej remont pomieszczeń w celu zwiększenia ilości stanowisk Intensywnej Terapii Medycznej z jednego do sześciu dla Instytutu „CZMP”
2015.07.09 ZP/82/2015 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, monochromatycznych, z pełną obsługą serwisową dla Instytutu CZMP
2015.07.08 ZP/75/2015 Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytutu CZMP
2015.07.07 ZP/68/2015 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku  dla Instytutu CZMP
2015.07.03 ZP/80/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych dla Instytutu „CZMP”
2015.07.03 ZP/70/2015 Dostawa aparatury badawczej – zestawu mikrochirurgicznego w związku z planowanym utworzeniem pomieszczenia do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych w pracowni Onkologii Ginekologicznej przy Klinice Ginekologii Operacyjnej Instytutu „CZMP” powołanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015
2015.07.01 ZP/77/2015 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane –wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików – dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”
2015.06.30 ZP/79/2015 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z serwisem i legalizacją dla Instytutu CZMP
2015.06.29 ZP/61/2015 Usługa opracowania trzech programów funkcjonalno-użytkowych oraz projektu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5 maja 2015 r. przyznającej Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi dotację celową na finansowanie kosztów związanych  z restrukturyzacją działalności statutowej w roku 2015
2015.06.25 ZP/78/2015 Opracowanie Ekspertyzy Technicznej z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu mieszczących się przy ul. Paradnej 46, należących do Instytutu CZMP, ul. Rzgowska 281/289
2015.06.24 ZP/69/2015 Dostawa elementów i podzespołów do serwisowania mikrokomputerów dla Instytutu „CZMP” 
2015.06.24 ZP/76/2015 Remont schodów i podestów w budynkach mieszkalnych oraz naprawa dachów papą termozgrzewalną dla Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych Instytutu „CZMP”
2015.06.22 ZP/65/2015 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
2015.06.22 ZP/55/2015 Wykonanie robót budowlanych związanych z doprowadzeniem gazów medycznych do pionów znajdujących się poza Kliniką Neonatologii Instytutu „CZMP” w Łodzi
2015.06.18 ZP/74/2015 Dostawa odczynników do badań immunologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora Light Cylcer 2,0 dla CMDL Instytutu CZMP
2015.06.17 ZP/73/2015 Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego NFZ dla Instytutu „CZMP”
2015.06.16 ZP/66/2015 Dostawa protez, implantów, elektrod nasierdziowych oraz zastawek serca dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP
2015.06.15 ZP/56/2015 Usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja)
2015.06.11 ZP/54/2015 Roboty budowlane będące następstwem wdrożenia projektu zamiennego instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej na potrzeby posadowienia wentylatorni, celem ukończenia remontu Kliniki Neonatologii w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2015.06.11 ZP/72/2015 Opracowanie Ekspertyzy Technicznej z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu mieszczących się przy ul. Paradnej 46, należących do  Instytutu „CZMP”, ul. Rzgowska 281/289
2015.06.11 ZP/46/2015 Dostawa płyty grzejnej laboratoryjnej, termocyklerów do badań molekularnych, podgrzewaczy do aerozolu O2, wózka do przewozu pacjentów, przenośników taśmowo – rolkowych do przenoszenia pacjentów, klinów przeciwobrzękowych, materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych, pomp infuzyjnych (strzykawkowych) oraz aparatu EKG dla Instytutu „CZMP”
2015.06.10 ZP/52/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do neuromonitoringu śródoperacyjnego, do neuronawigacji oraz do aspiratora ultradźwiękowego dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgicznego Instytutu „CZMP”
2015.06.08 ZP/63/2015 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
2015.06.03 ZP/64/2015 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2015.06.02 ZP/60/2015 Opracowanie Ekspertyzy Technicznej z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu mieszczących się przy ul. Paradnej 46, należących do  Instytutu „CZMP”, ul. Rzgowska 281/289
2015.06.01 ZP/45/2015 Dostawa protez i implantów stosowanych w chirurgii ogólnej, neurochirurgii, ortopedii i ginekologii dla Instytutu CZMP
2015.05.28 ZP/50/2015 Dostawa płynów do dializy i terapii nerkozastępczej dla Instytutu „CZMP”
2015.05.28 ZP/35/2015 Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2015.05.27 ZP/58/2015 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
2015.05.26 ZP/62/2015 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2015.05.25 ZP/43/2015 Dostawa środków do utrzymania czystości, środków myjąco – dezynfekujących oraz kosmetyków dla Instytutu „CZMP”
2015.05.22 ZP/59/2015 Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2015.05.21 ZP/51/2015 Dostawa asortymentu do terapii nerkowej w postaci zestawów do dializy otrzewnowej ADO dla Instytutu CZMP
2015.05.20 ZP/48/2015 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych dla Zakładu Genetyki  Instytutu „CZMP”
2015.05.19 ZP/49/2015 Remont schodów i podestów w budynkach mieszkalnych oraz naprawa dachów papą termozgrzewalną dla Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych Instytutu „CZMP”
2015.05.14 ZP/42/2015 Usługa wysłania, odbioru i zwrotu zaproszeń imiennych na badanie cytologiczne do kobiet z województwa łódzkiego w ramach ”Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”
2015.05.07 ZP/47/2015 Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2015.05.07 ZP/44/2015 Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla CMDL Instytutu CZMP
2015.04.21 ZP/41/2015 Dostawa aparatów EKG i płyty grzejnej dla Instytutu CZMP
2015.04.20 ZP/38/2015 Usługa serwisowania sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
2015.04.20 ZP/40/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów dla Instytutu „CZMP”
2015.04.10 ZP/39/2015 Usługa serwisowa respiratorów dla Instytutu CZMP
2015.04.10 ZP/33/2015 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”
2015.04.08 ZP/34/2015 Usługa serwisowania: 1. systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2015.04.08 ZP/20/2015 Dostawa etykiet/naklejek do komputerowego systemu dokumentacji, środków do uzdatniania wody oraz pojemników do poczty pneumatycznej dla Instytutu „CZMP”
2015.04.02 ZP/37/2015 Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2015.03.23 ZP/36/2015 Dostawa ciekłego helu dla Instytutu „CZMP”
2015.03.20 ZP/19/2015 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów oraz diagnostyki i/lub naprawy aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2015.03.17 ZP/21/2015 Wykonanie adaptacji pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Instytucie „CZMP” pod tomograf komputerowy
2015.03.16 ZP/26/2015 Dostawa środków do utrzymania czystości, środków myjąco – dezynfekujących oraz kosmetyków dla Instytutu „CZMP”
2015.03.10 ZP/31/2015 Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Zakładu Genetyki  Instytutu „CZMP”
2015.03.09 ZP/29/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych dla Instytutu „CZMP”
2015.03.06 ZP/32/2015 Dostawa filmów mammograficznych, filmów laserowych oraz chemikaliów fotograficznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP
2015.03.05 ZP/28/2015 Dostawa odczynników do badań immunologicznych oraz do badań rozdziałów białek surowicy krwi wraz z dzierżawą analizatorów dla CMDL  Instytutu CZMP
2015.02.27 ZP/15/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2015.02.27 ZP/23/2015 Dostawa głowicy do aparatu ultrasonograficznego Philips HD11 XE dla Instytutu „CZMP”
2015.02.26 ZP/30/2015 Dostawa części niezbędnych do usunięcia skutków awarii rezonansu magnetycznego Achieva 3.0 T firmy Philips dla Instytutu „CZMP”
2015.02.25 ZP/25/2015 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych dla Zakładu Genetyki  Instytutu „CZMP”
2015.02.25 ZP/18/2015 Dostawa implantów chirurgicznych dla Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Instytutu CZMP
2015.02.17 ZP/22/2015 Dostawa doposażenia systemu artroskopowego włącznie z  monitorem oraz shaverem dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu CZMP
2015.02.17 ZP/27/2015 Dostawa implantów chirurgicznych dla Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Instytutu CZMP
2015.02.12 ZP/24/2015 Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2015.02.11 ZP/16/2015 Usługa nadzoru-kontroli dozymetrycznej pracowników Instytutu „CZMP”
2015.02.11 ZP/17/2015 Dostawa produktów w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
2015.02.10 ZP/10/2015 Dostawa artykułów elektrycznych dla Instytutu CZMP
2015.02.09 ZP/6/2015 Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Zakładu Genetyki  Instytutu „CZMP”
2015.02.05 ZP/14/2015 Dostawa kompletnego systemu do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych dla Instytutu CZMP
2015.02.04 ZP/12/2015 Usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja)
2015.02.04 ZP/4/2015 Dostawa zestawów implantów zakotwiczonych w kości  z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku dla Kliniki Otolaryngologii ICZMP
2015.02.02 ZP/13/2015 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów: ABL 835 – dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – Instytutu CZMP
2015.01.29 ZP/8/2015 Usługi pralnicze dla Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2015.01.29 ZP/11/2015 Dostawa odczynników do badań immunologicznych (do oznaczania AHM i do badań metodą immunoblot) na dzierżawionych przez Zamawiającego analizatorach: PROFIBLOT i COBAS 6000 dla Instytutu CZMP
2015.01.28 ZP/9/2015 Dostawa produktów leczniczych  dla Instytutu „CZMP”
2015.01.23 ZP/5/2015 Dostawa odczynników, krwinek, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora, systemu back up oraz systemu informatycznego dla Samodzielnej Sekcji Serologii Transfuzjologicznej Instytutu CZMP
2015.01.16 ZP/2/2015 Usługa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji realizowanej w ramach projektu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
2015.01.16 ZP/7/2015 Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2015.01.15 ZP/1/2015 Usługa odbioru odpadów wytworzonych w Instytucie CZMP