ZP/2/2015

Usługa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji realizowanej w ramach projektu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: