ZP/8/2015

Usługi pralnicze dla Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: