ZP/13/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów: ABL 835 – dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: