ZP/4/2015

Dostawa zestawów implantów zakotwiczonych w kości  z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku dla Kliniki Otolaryngologii ICZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: