ZP/22/2015

Dostawa doposażenia systemu artroskopowego włącznie z  monitorem oraz shaverem dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: