ZP/23/2015

Dostawa głowicy do aparatu ultrasonograficznego Philips HD11 XE dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: